چشم الکترونیک مادون قرمز

چشم الکترونیکی

چشم الکترونیکی در راهبند های ستونی،راهبند بازویی،راهبند بازو شکسته،کاربری دستگاه راهبند را بالا برده و امنیت بیشتری را برای استفاده کنندگان راه فراهم میاورد.
برای تشخیص خودرو ها این چشم های الکترونیکی از حساسیت بالایی برخوردار میباشند و تنظیمات مرکز کنترل کامپوتری هوشمند بگونه ای انجام شده است تا تداخلی با تردد وسایل نقلیه ایجاد نکند.
چشم الکترونیک مادون قرمز یکی از مهمترین اجزاء یک راهبند میباشد بنابر این شرکت شارگستر از محصولاتی با بهترین کیفیت برای تولید این چشم های مادون قرمز استفاده کرده است تا تمامی مشتریان اعم از نظامی ، اداری ، مسکونی با اطمینان کافی بتوانند از محصولات ما بهرهمند گردند.