راهبند آلیاژ

آلیاژهای مقاوم در برابر شرایط محیطی

در راهبند ستونی،راهبند بازویی،راهبند بازو شکسته،راهبند بلوکر،راهبند نیزه ای از الیاژهای مقاوم در برابر شرایط محیطی استفاده شده است .
و راهبندهای ستونی، بلوکر و نیزه ای از آلیاژ فولادی نیز تهیه گردیده اند زیرا که این راهبند ها میتوانند در معرض تصادف با خودرو های سبک و سنگین قرار گیرند وباید که حداکثر استقامت را داشته باشند .
در مورد راهبند نیزه ای به دلیل اینکه این راهبند برای پاره کردن لاستیک ساخته شده است در تیغه های آن تنها میتوان از الیاژهای درجه یک فولاد استفاده کرد.
اما در راهبند های دیگر مشتریان میتوانند نوع استیل و یا فولادی را به انتخاب خود سفارش دهند .
هر دوی این آلیاژ ها در برابر شرایط محیطی مقاوم هستند و طبعا آلیاژ فولادی در برابر ضربات احتمالی مقاومت بسیار بالاتری دارد.