شستی دستی

اتصال راهنبد به وسایل کنترل ترافیکی

تمامی راهبند های شارگستر از راهبند ستونی، راهبند بازویی، راهبند بازو شکسته و راهبند نیزه ای و راهبند بلاکر امکان اتصال به وسایل کنترل ترافیکی را دارند.

اتصال راهنبد به وسایل کنتر ترافیکی مانند کارت خوان ها ، RFID ، چراغ راهنمایی و ریموت کنترل، دکمه دستی (شستی دیواری) کمک میکند تا استفاده از راهبند های شارگستر بسیار راحت شده و در هر شرایطی بتوان با استفاده از یکی از روش های کنترل راهبند آن را کنترل کرد.

برای کسب اطلاع بیشتر درباره انتخاب راهبند مناسب برای محل خود با ما تماس بگیرید.