راهبند بازویی

طول بازوی راهبند و سرعت عمل در باز و بسته شدن

ماکزیموم طول بازوی راهبند های شرکت شارگستر ۶ متر میباشد و برای راه های عریض تر طبیعتا باید از دو راهبند در دو طرف راه استفاده کرد. از لحاظ امنیتی هنگامیکه از دو راه بند استفاده میگردد بهتر است که هر کدام از راهبند ها بطور مستقل باز و بسته شوند . ولی در صورت سفارش مشتری میتوان دو راه بند را با یک کنترل باز و بسته کرد.

راهبند با طور بازی ۶ متر در کمتر از ۹ ثانیه باز و بسته می شود. ولی چنانچه در محلی که راهبند نصب میشود نیاز به سرعت عمل بیشتری باشد میتوان تمهیداتی اندیشید که از راهبندی با طول بازوی کمتر نیز استفاده کرد.

سریعترین راهبند در عرض ۲ ثانیه باز و بسته میشود و این سرعت عمل راهبند برای شرایط ترافیکی سنگین هم مناسب است.

 

برای آنکه راهبند با طول بازوی مناسب را انتخاب نمایید با کارشناسان شارگستر جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید.