راهبند اتوماتیک پارکینگ ، راهبند  هوشمند شار

امروزه پارکینگ های بزرگ جهت مدیریت اتوماتیک و کنترل ترافیک رفت و آمد خودروها  به راهبندهایی با اسکنر و کارت خوان نیاز دارند.

برای مثال برای اشخاص مجاز جهت عبور از راهبند کارتهایی صادر میشود که اطلاعات خودرو درون آن ذخیره میشود، پس از اسکن کارت  فرمان باز و بسته شدن راهبند صادر میشود  و هزینه خودرو از موجودی کارت کم شده و اطلاعات خودرودر سرور مرکزی ذخیره میشود.

دوربین های پلاک خوان راهبند ، غالبا با استفاده از نور مادون قرمز در ساعات مختلف روز و شب عکس می گیرند، همچنین این دوربین ها قابلیت گرفتن عکس از راننده و ثبت در سرور مرکزی را دارند.

در صورت نیاز دستگاه کارت خوان و دوربین پلاک خوان با هم استفاده شده و مشخصات خودرو و ساعت خروج و ورود ثبت می شود.

در حال حاضر بهینه ترین روش استفاده از دستگاههای اتوماتیک پارکینگ می باشد که بدون نیاز به نیروی انسانی پلاک خودرو تشخیص داده شده و مدیریت پارکینگ انجام می شود.

راهبندهای هوشمند امروزه  قابل کنترل از طریق گوشی های موبایل نیز بوده و از طریق اتصال به اینترنت واپ نصب شده می توان اجازه خروج و ورود و ومحدودیت در رفت و آمد ایجاد کرد.

تمامی راهبند های شارگستر از راهبند ستونی، راهبند بازویی، راهبند بازو شکسته و راهبند نیزه ای و راهبند بلاکر امکان اتصال به وسایل کنترل ترافیکی مانند کارت خوانها ، پلاک خوانها و RFID را دارند.

راهبند
راهبند ستونی